Sieć i usługi

Dostęp do sieci naukowej Pionier i Internetu

Aktualnie szkielet akademickiej sieci CzestMAN tworzą urządzenia zakupione w ramach projektu NewMAN w 2011 roku. Są to routery MX-480 i MX-80 firmy Juniper, które realizują protokoły BGP, MPLS, VPLS, ISIS, OSPF, RSVP. Schemat sieci przedstawia rysunek.

Eduroam - bezprzewodowy dostęp do Internetu

W Politechnice Częstochowskiej został uruchomiony system bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Częstochowskiej oraz osoby z innych uczelni i placówek uczestniczących w projekcie eduroam. Więcej informacji znajduje się na stronie https://eduroam.pcz.pl/

Sieć eduroam jest dostępna również w jednostkach podłączonych do sieci CzestMAN.


Usługi chmurowe - aplikacje i maszyny wirtualne, bazy danych, Microsoft Office 365

Sieć CzestMAN udostępnia maszyny wirtualne z systemami Linux oraz Windows, a także szereg aplikacji. Zasoby dostępne są pod adresami pcz.cloud.pionier.net.pl oraz cloud.pionier.net.pl


Wideokonferencje wysokiej rozdzielczości

Sieć CzestMAN udostępnia dwa terminale konferencyjne wysokiej rozdzielczości oraz system rezerwacji wideokonferencji w sieci Pionier vc.pionier.net.pl