Logo MSK CzestMAN
Politechnika Częstochowska

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Logo projektu pionierlab

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki). Projekt realizowany będzie przez 21 partnerów, liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN. Celem projektu jest budowa laboratoriów, potem wytworzenie na ich bazie innowacyjnych usług (np. czasu i częstotliwości) dla środowiska naukowego oraz biznesu, a następnie ich komercjalizacja.