Logo MSK CzestMAN
Politechnika Częstochowska

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

Zasoby i oprogramowanie

Usługi chmurowe zbudowane w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczają aplikacji naukowo-inżynierskich, maszyn wirtualnych, chmurową bazę danych MySQL (dla maszyn wirtualnych i aplikacji w chmurze) oraz umożliwiają dostęp do pakietu Microsoft Office 365 (O365). Zapewniają szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux. Dostęp do maszyn wirtualnych odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych protokołów zdalnego dostępu takich jak Remote Desktop Protocol (RDP) czy też NoMachine (NX), zapewniających bezpieczny i wydajny sposób dostępu do zdalnego pulpitu. Usługi chmurowe po raz pierwszy zostały udostępnione w 2012 r. (projekt PLATON) i od tamtej pory ciągle ewoluują, aby sprostać rosnącym potrzebom użytkowników.

Aplikacje udostępniane dla studentów i pracowników uczelni:

 • Adina 9.5.3 (2020.11)
 • Adobe Design Premium CS 5.5 (2020.04)
 • Adobe Premiere Pro CS 5.5 (Win 7)
 • Ansys 18.1 Academic Teaching + EM (2019.10)
 • Ansys 18.1.1 Academic Research + EM (2019.10)
 • Ansys Academic Research 2020R1 (2020.07)
 • Ansys Academic Teaching 2020R1 (2020.07)
 • AutoCAD 2013 (2019.10)
 • CorelDRAW X5 (2019.10)
 • InTouch 2017 2020.04
 • LabView 2016 (2020.05) v2
 • Maple 16 (Win 7)
 • Mathcad 15/Prime 2 (Win 7)
 • Mathematica 12.1.1 (2020.07)
 • Matlab 2020a Academic (2020.09)
 • MySql Tools (Win 7)
 • Pam-Stamp 2D 2012 (Win 8.1)