Aktualności

Witamy na stronie Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN. Nasza sieć rozpoczęła działalność w 1994 roku i obejmuje swym zasięgiem znaczną część obszaru Częstochowy, umożliwiając dostęp do Internetu instytucjom edukacyjnym, jednostkom administracji samorządowej, służby zdrowia, firmom komercyjnym i lokalnym operatorom.

20-lecie MSK CzestMAN

Dnia 27 maja 2014 roku odbyła się okolicznościowa konferencja połączona z obchodami 20-lecia działalności Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN. Konferencję otworzyła rektor Politechniki Częstochowskiej, Pani prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron. Obchody 20-lecia były okazją do przedstawienia historii rozwoju sieci CzestMAN, ale przede wszystkim posłużyły do przedstawienia osiągnięć, bieżącej działalności i zaprezentowania projektów naukowo-badawczych realizowanych przez Zespół Sieci CzestMAN w przeszłości i obecnie. Na konferencji wystąpili także przedstawiciele Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej, którzy przedstawili własne projekty i badania w zakresie innowacyjnych technologii informacyjnych. Uczestnicy obchodów wzięli udział w mszy świętej na Jasnej Górze. Uroczystość zakończyła się wspólną kolacją w Bobolicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Obchody odbyły w nowej auli Wydziału Inżynierii Informatycznej i Informatyki, przy współudziale następujących firm: Intel, Dell, Passus, FCA oraz Dimension Data.

2014-07-02